CUNG CẤP CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG THÀNH CÔNG

CUNG CẤP CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG THÀNH CÔNG

Vision Transportation Group (VTG) đã góp phần Đầu Tư, Triển khai và Thực hiện các giải pháp phù hợp nhất cho dự án cơ sở hạ tầng về Năng lượng và Giao thông trên toàn thế giới.

Cách tiếp cận nhanh chóng và độc lập đã được chúng tôi áp dụng cho hơn 165 dự án cơ sở hạ tầng quan trọng tại hơn 42 quốc gia.

Cách tiếp cận nhanh chóng, năng lực kỹ thuật, khả năng tài chính đã được kiểm chứng và lòng tin mạnh mẽ vào đối tác địa phương đã cho phép chúng tôi làm việc thành công trên  toàn thế giới với những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa.

Triết lý kinh doanh thực tế của chúng tôi đã cho phép chúng tôi tập hợp Liên doanh và nhà thầu dân dụng, nhà cung cấp cơ điện và các tổ chức tài chính hàng đầu trên thế giới để thực hiện thành công các dự án cơ sở hạ tầng hàng đầu tại Châu Âu, Nam Phi, Châu Á, Bắc Mỹ, CIS, Úc, Nam Mỹ và Trung Đông.

Chúng tôi tin rằng mỗi dự án cần phải độc đáo và vững chắc về kinh tế và VTG có mọi thứ để thực hiện thành công các dự án cơ sở hạ tầng!